Pomagamy
w kwestiach prawnych
dotyczących prawa rodzinnego

Każdy konflikt prawny w rodzinie przebiega indywidualnie. Pozwólcie Państwo zapewnić sobie wsparcie prawne, którego Państwo potrzebują w czasie, gdy zetkną się państwo z trudnymi pytaniami i koniecznością podejmowania decyzji.

Nieskomplikowano i szybko

Poproś tutaj bezpośrednio o spotkanie.

Twoje kompetentne osoby kontaktowe w zakresie prawa rodzinnego KILL FRECH MICHALAK KRUSE – jesteśmy u Twojego boku.

ADWOKAT
ADWOKAT SPECJALISTA
ANNA KRUSE

Twoja osoba kontaktowa
do wszystkich spraw
prawa rodzinnego

TEL +49 (0)2043 53231-0
kruse@kanzlei-gladbeck.de

ADWOKAT
ADWOKAT SPECJALISTA
KURATOR
SANDRA CRAMER

Twoja osoba kontaktowa
do wszystkich spraw
prawa rodzinnego

TEL +49 (0)2043 53231-0
cramer@kanzlei-gladbeck.de

ADWOKAT
W PRAWIE RODZINNYM
BLASIUS JANAS

Twoja osoba kontaktowa
do wszystkich spraw
prawa rodzinnego

TEL +49 (0)2043 53231-0
janas@kanzlei-gladbeck.de

To jest dla Państwa!

Obszar prawa rodzinnego

Wir stehen Ihnen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten als
juristischer Berater und Problemlöser zur Verfügung. Wir entwerfen Ihren
Ehevertrag oder begleiten Sie durch Ihre Scheidung. So können
vielschichtige Lösungen gefunden werden; unabhängig davon, ob die
Auseinandersetzung einvernehmlich oder streitig ist.

Regulacja stosunków prawnych w małżeństwie

W ramach możliwości prawnych jesteśmy do Państwa dyspozycji jako doradcy prawni i osoby rozwiązujące problemy. Sporządzamy projekt umowy małżeńskiej lub będziemy towarzyszyć podczas rozwodu. W ten sposób można znaleźć złożone rozwiązania, niezależnie od tego, czy konflikt jest natury konsensualnej czy spornej.

Reprezentacja we wszystkich sprawach związanych z alimentami

Egzekwujemy Państwa prawa i obowiązki w przypadku prawnych zobowiązań alimentacyjnych. Także władze nie zawsze dokonują prawidłowych obliczeń. Analizujemy Państwa prawa i obowiązki oraz chronimy Państwa przed nadmiernymi roszczeniami alimentacyjnymi. Nie ma znaczenia, czy kalkulacja obejmuje płatności dla byłego małżonka, dzieci czy też rodziców.

Porady prawne dotyczące prawa rodzica i dziecka

Pomagamy w ustaleniu opieki po separacji lub rozwodzie. Wspieramy i doradzamy w zakresie przepisów dotyczących prawa pobytu, które obejmują również prawo wstępu i odwiedzin.

Opieka, kuratela i wsparcie prawne.

Jeśli Państwo lub Państwa krewni nie są w stanie samodzielnie zajmować się swoimi sprawami prawnymi, gdy oni lub ich bliscy potrzebują przedstawiciela, który zajmie się tymi sprawami i ureguluje je w sposób odpowiedzialny. O interesy osób pełnoletnich troszczy się opiekun prawny; w przypadku małoletnich bez żyjących rodziców lub gdy oboje rodzice zostali pozbawieni opieki rodzicielskiej, na mocy orzeczenia sądu wyznaczany jest opiekun prawny.
Doradzimy Państwu, na jakich warunkach można ubiegać się o te różne rodzaje reprezentacji i jak można z nich korzystać.

Regulacja stosunków prawnych w związkach partnerskich osób tej samej płci

Porady prawne we wszystkich sprawach – również w związku małżeńskim osób tej samej płci. Mimo że od 01.10.2017 r. pary tej samej płci są traktowane na równi z parami heteroseksualnymi, a na wiele pytań prawnych udzielono już odpowiedzi w prawnie możliwym do zarejestrowania związku partnerskim, ten rodzaj związku małżeńskiego rodzi również pytania prawne dotyczące jego zamknięcia i rozwodu, w czym chętnie doradzamy.

Regulacja stosunków prawnych w związkach pozamałżeńskich

Związki pozamałżeńskie lub związki podobne do związku małżeńskiego nie są jako takie regulowane przez prawo. Pary, które zdecydowały się nie podporządkowywać ustalonym zasadom i przepisom dotyczącym związku małżeńskiego, wybierają ten rodzaj pożycia, ponieważ partnerzy mogą jednak oczywiście regulować swoje stosunki prawne między sobą w drodze ustaleń umownych. Chętnie doradzimy Państwu w tym zakresie i przygotujemy dla Państwa odpowiednie ustalenia umowne. Dotyczy to również innych przepisów prawa rodzinnego, w przypadku gdy z takiego związku pochodzą wspólne dzieci.

Doradztwo prawne i reprezentacja prawna w przypadkach przemocy domowej

Jako wieloletni członek Okrągłego Stołu w Herne, kancelaria od dawna jest zaangażowana – szczególnie w przypadki kobiet, które padły ofiarą przemocy domowej. Doradzimy Państwu w zakresie wszystkich możliwych opcji, w sposób dyskretny i pewny w tej trudnej sytuacji życiowej

Statistik

Rozwód

%

wszystkich rozwodów przeprowadzonych pomyślnie

Umowa majątkowa małżeńska

Pomyślne sporządzanie umowy majątkowej małżeńskiej dotyczącej alimentów i wspólności przyrostu majątku pozwala unikając sporów prawnych.

Pojednanie

Małżeństwa ponownie pojednane.

Bezpośrednia linia do nas

KILL FRECH MICHALAK KRUSE
TWOI PRAWNICY NA
PRAWO RODZINNE PRAWO DROGOWE
PRAWO PRACY PRAWO KARNE

Rockwoolstr. 22 | 45964 Gladbeck
Tel. +49 (0)2043 53231-0
Fax +49 (0)2043 53231-13

info@kanzlei-gladbeck.de
Wysyłka dokumentów również
poprzez WhatsApp:
+49 (0)2325/918310

Nieskomplikowano i szybko

Poproś tutaj bezpośrednio o spotkanie.