Pomagamy
w kwestiach prawnych
dotyczących prawa karnego

W dziedzinie prawa karnego, które jest szczególnie wrażliwe na prawa podstawowe, obywatele często nagle znajdują się w obliczu potężnych przedstawicieli państwa – policji, prokuratury, sądu.

Nieskomplikowano i szybko

Poproś tutaj bezpośrednio o spotkanie.

Państwa kompetentne osoby kontaktowe w kancelarii karnej KILL FRECH MICHALAK KRUSE – jesteśmy u Państwa boku.

ADWOKAT
JAKOB MICHALAK

Twoja osoba kontaktowa
do wszystkich spraw
prawa karnego

TEL +49 (0)2043 53231-0
michalak@kanzlei-gladbeck.de

ADWOKAT
BLASIUS JANAS

Twoja osoba kontaktowa
do wszystkich spraw
prawa karnego

TEL +49 (0)2043 53231-0
janas@kanzlei-gladbeck.de

ADWOKAT
STEPHANIE UHLENBROCK

Twoja osoba kontaktowa
do wszystkich spraw
prawa karnego

TEL +49 (0)2043 53231-0
uhlenbrock@kanzlei-gladbeck.de

To jest dla Państwa.

Zaangażowanie i doświadczenie

Zapewniamy obronę przed wiodącą siłą okazywaną ze strony państwa lub doradzamy i towarzyszymy Państwu jako ofierze przestępstwa.

Porady z zakresu prawa karnego już w postępowaniu przygotowawczym

Doradzamy i towarzyszymy Państwu już na etapie postępowania karnego w przypadku wezwania policji, przesłuchania oskarżonych i obrony przed represjami państwowymi.

Drogowe prawo karne o prawo wykroczeń

Nasza reprezentacja obejmuje również obronę w postępowaniach karnych za stłuczki i ucieczki z miejsca wypadku, jazdę pod wpływem alkoholu, niezawinione uszkodzenie ciała lub inne wykroczenia drogowe.

Egzekwowanie lub odrzucenie roszczeń o odszkodowanie

Zakładamy reprezentowanie w postępowaniach towarzyszących przed sądami cywilnymi w zakresie dochodzenia lub odrzucenia roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienie za ból i cierpienie oraz zadośćuczynienie za krzywdę.

Obowiązkowa obrona w ramach obrony koniecznej

Jeżeli wymogi prawne zostaną spełnione, przejmiemy Państwa obronę w ramach tak zwanej obrony koniecznej. Czy jest to możliwe, chętnie przyjrzymy się Państwa sprawie.

Prawo karne małoletnich

Wspieramy i doradzamy w zakresie prawa karnego małoletnich z jego szczególnymi cechami i przejmujemy reprezentację w tych sprawach.

Wielojęzyczność

Oferujemy doradztwo w języku niemieckim i polskim.

Statistik

Umorzenia

%

wszystkich spraw w dochodzeniu wstępnym zakończone bez postawienia aktu oskarżenia.

Autostrada

km

przejechanych kilometrów dla naszych klientów.

Szczęściarz

X

w miesiącu zostało jeszcze na koniec dnia po pracy trochę czekolady.

FAQ

Pytania i odpowiedzi

Żadna inna dziedzina prawa nie jest tak drastyczna i nie narusza tak znacząco praw danej osoby jak prawo karne. Skutki dochodzenia karnego lub nawet sankcji w dziedzinie społecznej i zawodowej są równie decydujące, co nieprzewidywalne. Dlatego też na samym początku dochodzenia należy skonsultować się z doświadczonym i zaangażowanym prawnikiem specjalizującym się w prawie karnym, aby omówić i ukierunkować dalsze właściwe kroki i postępowanie w takiej sytuacji.

Wysokość powstających honorariów prawniczych jest obliczana zgodnie z niemiecką ustawą o honorariach adwokackich (RVG), według której dla poszczególnych etapów postępowania ustala się określone ramy honorariów, tj. na przykład postępowanie wstępne lub główne. Odpowiednia wysokość indywidualnej opłaty jest następnie określana na podstawie zakresu sprawy, stopnia trudności sprawy, znaczenia sprawy dla klienta i wymaganego czasu.

Kodeks postępowania karnego reguluje w § 140 StPO [kodeks postępowania karnego] przypadki, w których ustawodawca wychodzi z tzw. obrony koniecznej. I tak oskarżonemu musi być przydzielony obrońca z urzędu, jeżeli nie ma własnego wybranego przez siebie obrońcy a takowy musi być, jeżeli oskarżonemu zarzucane są poważne przestępstwa, jeżeli grożą mu poważne konsekwencje lub jeżeli nie jest w stanie bronić się sam.

Obrońca z urzędu jest opłacany przez Skarb Państwa na podstawie obniżonych stawek. Wbrew temu, co prawdopodobnie powszechnie się uważa, sytuacja finansowa pozwanego nie ma znaczenia dla faktu powołania obrońcy z urzędu.

Obrona z urzędu nie jest rodzajem pomocy prawnej w zakresie kosztów postępowania w postępowaniu karnym. W przypadku wyroku skazującego oskarżony zostaje na ogół obciążony kosztami postępowania, Skarb Państwa zażąda następnie zwrotu od skazanego kosztów poniesionych na obrońcę z urzędu.

Ubezpieczenie ochrony prawnej w niewielkim zakresie pokrywa także te koszty. Ważnym jest, aby sprawdzić, czy Państwa ubezpieczenie ogranicza się do przestępstw związanych z zaniedbaniem i przestępstw administracyjnych.

W przypadku oskarżenia o działanie umyślne należy w kwestii pokrycia kosztów rozróżnić, czy towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia pokrycia kosztów od samego początku, czy też zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztów w przypadku skazania.

Co do zasady odradza się składanie zeznań bez znajomości treści akt sprawy. Nawet jeśli oskarżony uważa, że może się oczyścić z zarzutów lub ,,chce szybko załatwić sprawę“, wydaje się, że warto najpierw poszukać pomocy prawnej, przejrzeć zawartość akt i przygotować się do procesu w spokoju i z odpowiednim dystansem do sporawy. Oskarżony ma konstytucyjnie chronione prawo do zachowania milczenia, a faktu skorzystania z tego prawa nie można wykorzystać przeciwko niemu.

Jeżeli otrzymali Państwo wezwanie, oznacza to zazwyczaj, że jesteście formalnie objęci dochodzeniem.

Jeżeli jest to przesłuchanie policyjne, nie musicie się Państwo na nie stawiać. Nie można też Państwa doprowadzić siłą.

Inaczej jest jednak, jeśli mają się Państwo stawić na przesłuchanie przed prokuratorem lub sędzią śledczym. Niestawienie się może spowodować, że zostaną Państwo doprowadzeni siłą.

Bezpośrednia linia do nas

KILL FRECH MICHALAK KRUSE
TWOI PRAWNICY NA
PRAWO RODZINNE PRAWO DROGOWE
PRAWO PRACY PRAWO KARNE

Rockwoolstr. 22 | 45964 Gladbeck
Tel. +49 (0)2043 53231-0
Fax +49 (0)2043 53231-13

info@kanzlei-gladbeck.de
Wysyłka dokumentów również
poprzez WhatsApp:
+49 (0)2325/918310

Nieskomplikowano i szybko

Poproś tutaj bezpośrednio o spotkanie.